ייעוץ ארגוני

שינוי תרבות ארגונית

סקירה כללית

רוב החברות מודעות לכך שנדרש אצלן שינוי. מיומנות המנהלים לבצע שינוי תפעולי ולבנות תהליכים והגדרות היא בדרך כלל גבוהה ומוכחת. יחד עם זאת, מפתח הכרחי להצלחה הִנו הטמעת השינוי באופן מוצלח באנשי הארגון עצמם. במה מדובר? ביצירת שפה, התנהגות ותפיסה שיתמכו במהלכים התפעוליים. כאן נכנסת לתמונה התרבות הארגונית.

שינוי מוצלח של התרבות הארגונית הִנו שינוי טרנספורמטיבי (מתמיר) והוא ממשיך לאורך זמן לתמוך בביצועי הארגון ובתפעולו.


 עקרונות העבודה

 • חיזוק ההתנהגות לאורך זמן.
 • בניית מתודולוגיה ו"אני מאמין" ארגוני.
 • עקביות במימוש הנ"ל וערכי הליבה של הארגון.
 • מנהיגות דרך דוגמה אישית של המנהלים תחילה.
 • עידוד יוזמות לשיפור המחזקות עמידה ביעדים.
 • ראיית והפעלת אנשים, לא רק משימות.

תוצאות העבודה

 • הידוק הקשר והמחויבות של העובדים לארגון
 • שיפור מיקומו של הארגון לעומת מתחרים.
 • עמידה ביעדי המחלקות השונות והארגון כולו.
 • עובדים מרוצים יותר העובדים בשיתופי פעולה בקלות.
 • מידע מדויק להנהלה לקבלת החלטות במהירות ובדיוק.
 • לקוחות מרוצים יותר.