ייעוץ ארגוני

ליווי שינוי ארגוני

סקירה כללית

"קצב השינויים לא יואט בעתיד הנראה לעין. אדרבה, יש להניח שהתחרות ברוב הענפים תצבור תאוצה מוגברת בעשרות השנים הקרובות", כותב ג'ון קוטר בספרו "להוביל לשינוי".


כולנו כבר חשים זאת, שינוי הפך למציאות הקבועה.

הצורך לבצע שינוי בארגון הִנו למען שתי מטרות עיקריות: כדי להצליח לצלוח מציאות זו של שינויים מחוץ לארגון, וכדי להתאים את התפקוד הארגוני/המערכתי לעמידה במטרות חדשות, אולי מאתגרות יותר, שלא היו בעבר.

כאשר התחרות גדולה, מערכת לחצים חזקה מכתיבה את ההתנהלות. רק ארגונים בעלי חוסן מסוים יצלחו ויגיעו להובלה. מחקרים מעידים על כך שבמרבית המקרים (כ-80%) המפתח להצלחה היא המנהיגות, לעומת כ-20% תלות באיכות הניהול בארגון.

עקרונות העבודה

  • סיוע לארגונים לחולל שינוי פנימי כדי להצעיד ארגונים בהצלחה להשיג את מטרותיהם.
  • הישענות על המנהיגות כציר המרכזי.
  • שילוב המודל לשינוי בתרבות הארגונית יחד עם פיתוח מנהיגות.
  • תמיכה בארגון בעמידה ביעדיו ובזינוקו קדימה בביצועים.
  • תמיכה בהצמחת מנהיגים בארגון שיודעים להוביל שינוי ולשמור על הארגון ועל אנשיו.

תוצאות

  • עמידה במטרות השינוי.
  • שיפור יכולת העמידה ביעדים ובמטרות.
  • תחושת הצלחה וסיפוק בקרב מובילי השינוי.
  • שיפור בתחושת רוב העובדים בטווח הארוך.