אימון מנהלים

אימון בקבוצה

סקירה כללית

כאשר מדובר בקבוצת מנהלים עמיתים בעלי תפקידים דומים במרחבי הארגון (מנהלי קבוצות, מנהלי סניפים, מנהלי מחלקות, מנהלי אזוריים וכדומה), השוני מאימון צוות הִנו בעובדה כי באימון בקבוצה כל משתתף עובר את התהליך שלו בתמיכת הקבוצה ואילו באימון צוות, הצוות כולו עובר תהליך משותף.


עבודה עם קבוצת מנהלים כזו בנויה על שני יסודות מרכזיים:

  1. אימון אישי בקבוצה – עבודה עם אתגרים אישיים של המנהלים באופן שמייצר למידה לחדר כולו.
  2. אימון הקבוצה כיחידה – יצירת תחושת ביטחון למשתתפים, שתאפשר מעגל חזק הבנוי מניסיון ועם הזמן תהיה בסיס למערכות יחסים משמעותיות ותומכות בין חברי הקבוצה.

האימון בקבוצה שאנו מציעים נבנה מתוך התנסות והיכרות מקרוב של מודלים מבריקים מרחבי העולם שבעזרתם כל קבוצת מנהלים תוכל להגיע לתוצאות שיא בפשטות ובהנאה.

אימון המנהלים בקבוצה בנוי משילוב שלושה מודלים מרכזיים:

1) Co-Active Leadership - תפיסת מנהיגות רב ממדית הכוללת מודל לעבודה בשותפות, בעבודת צוות אורגני ובממשקים פנים ארגוניים אחרים. תפיסה זו מושתתת על אמון, פתיחות ותפיסת כל אחד כמנהיג.

2) NVC by Late Marshall B. Rosenberg - תקשורת מקרבת או תקשורת לא אלימה. מודל גאוני המאפשר לפתור קונפליקטים על ידי הבהרת רגשות וצרכים של הצדדים המחזיקים בקונפליקט.

3) Feedforward by Marshall Goldsmith - מודל פשוט להפליא להעברת מסרים באופן אפקטיבי. עבודה עם מודל זה מאפשרת בסיס לתמיכה הדדית ולצמיחה אישית.

מפגשי אימון המנהלים בקבוצה שלנו מושתתים על 20% הכשרה במיומנויות תקשורת ו- 80% עבודה ישירה עם המציאות בשטח. שילוב זה מאפשר לחברי הקבוצה להטמיע שפה ויכולות חדשים ולספק אחד לשני נקודות מבט נוספות על אתגרים מוכרים.

עקרונות עבודה

  • הקפדה על מרחב העבודה - הגדרה ועיצוב המרחב תאפשר למערכת יחסים חזקה להתקיים - מערכת יחסים פתוחה, כנה וישירה בגובה העיניים.
  • מחויבות לקבוצה וללמידה - אנחנו נעים לכיוון הצלחה בשני אפיקים: האחד עם האנשים שמרכיבים את הקבוצה והשני עם מגוון המשימות והקונפליקטים, שמרכיבים את המטרה המשותפת של הקבוצה כולה.
  • פיתוח היכולת להוביל ללא סמכות - ביצועי שיא מתאפשרים, כאשר מנהל מייצר מרחב נאמנות. במרחב זה האנשים תחתיו והמנהלים המקבילים לו מרגישים מחויבות פנימית, להניח את נקודת המבט שלהם על השולחן. בד בבד הוא עצמו מרגיש אותה מחויבות לשקף את תפיסתו כלפי המנהל שלו.
  • ניהול קונפליקטים וסכסוכים - שימוש של מקרים מהשטח על מנת למנוע סכסוך הרסני וקידום ללמידה אישית וקבוצתית.

תוצאות

  • תחושת אֵמון בין המנהלים, הכפיפים והמקבילים, המהווה תמריץ רגשי לשיתופי פעולה.
  • יצירת בהירות בשלושה מרחבים: אחריות אישית, תהליכי עבודה וערוצי העברת מידע.
  • מינוף יכולת ביצוע על ידי עבודה עם העיקר ולא עם הטפל.
  • התנהלות אפקטיבית בארגון, היוצרת מעגלי השפעה חיוביים המעוררים מוטיבציה.