עקרונות העבודה בשינוי ארגוני

המודל שעל פיו אנו עובדים בהצלחה מזה מספר שנים הוא התהליך בן שמונת השלבים של ג'ון קוטר.

שלב 1: יצירת תחושת דחיפות

הסטת תשומת הלב של העובדים מהשגת יעדים שוטפים לכיוון הבעיה החדשה, בצד הפצת תחושת אי שביעות הרצון שחשה ההנהלה במטרה לשים את העניין על סדר היום ולהעניק לו את החשיבות הראויה.

שלב 2: הקמת הקואליציה המנחה

בחירת חברי קואליציה בעלי עוצמה, מעמד, מומחיות, אמינות ומנהיגות (15%-20% מעובדי הארגון) להובלה והנהגת השינוי.

שלב 3: פיתוח חזון ואסטרטגיית השינוי

ניסוח ברור במטרה לתת כיוון אחיד לשינוי ובמטרה לדרבן אנשים לנקוט צעדים מתואמים בכיוון הנכון.

שלב 4: הפצת חזון השינוי

הפצת תמונת עתיד ותוכניות הקוסמות לרוב המעורבים: עובדים, מנהלים, לקוחות וספקים. העברת מסר פשוט, ברור וממוקד, החוזר בערוצים שונים, במטרה לרתום את הגורמים השונים ולהתמודד עם התנגדויות.

שלב 5: האצלת סמכויות לפעילות נרחבת

אם הוטמע שינוי לאורך זמן, בשיטות התואמות את החזון, ניתן לסמוך על העובדים ומנהלי הביניים שהם יפיצו ויטמיעו את השינוי ביחידות עליהן הם ממונים.

שלב 6: הישגים בטווח הקצר

התמקדות בתחילת הדרך בנושאים צרים ופשוטים בהם ההצלחה מושגת בקלות יחסית, במטרה לעורר תחושת מסוגלות וחיוביות כדי לרתום את האנשים להמשך.

שלב 7: גיבוש ההישגים וביצוע שינויים נוספים

אם נראים הישגים בטווח הקצר, העובדים והלקוחות כבר מכירים ומודעים לתהליכי השינוי ומקבלים אותם. ביצוע שינויים נוספים הופך להיות חלק מההרגלים.

שלב 8: עיגון הגישות החדשות בתרבות החברה

הסברה ותמיכה לאורך זמן, תוך התאמה לשינוי וליישומו, לעיתים החלפת אנשי מפתח וגידול דור חדש.

 

עוד כתבות

לדעת שאתה נפלא

קרא עוד

עקרונות העבודה בשינוי ארגוני

עקרונות העבודה בשינוי ארגוני

קרא עוד

התחל בשאלה: למה?

התחל בשאלה: למה?

קרא עוד